Ako pracovať s OSB doskami

Ako pracovať s OSB doskami ?

Montáž OSB dosiek - zásady.

OSB dosky EGGER sú konštruované v troch vrstvách z mikrodýh, tzv. štiepok. Získali schválenie pre použitie v stavebníctve ako nosné dosky. Vyrábajú sa v dvoch prevedeniach, a to s kolmo zrezanou hranou alebo s perom a drážkou. Rozmery OSB dosiek s rovnou hranou sú 1250 x 2500 mm, hrúbka od 8 mm do 25 mm. Rozmery OSB dosiek s perom a drážkou  sú 1250 x 2500 mm, hrúbka od 12 mm do 25 mm. Zvláštne geometrie, veľkosť a orientácia štiepok v krycích vrstvách a nízkoemisné lepenie zaisťujú najlepšie technické parametre. Všetky dosky OSB zodpovedajú európskym normám. Okrem toho je v závode vo Wismare používaný lepiaci systém bez formaldehydu. Navyše cena za OSB dosky je veľmi priaznivá. Predaj OSB dosiek.

Dom s OSB dosiek


REZANIE, VŔTANIE, FRÉZOVANIE


OSB dosky EGGER možno rezať a frézovať ako bežné drevo, t.j. bežnými stacionárnymi strojmi ako aj (elektrickými) ručnými strojmi. Rezné nástroje je odporúčané osadiť tvrdokovom. Ak majú byť dosky zabudované pohľadovo, venujte prosím pozornosť dobrému vzhľadu rezu, ktorý zabezpečíte nasledovne:
• použite ostrý nástroj
• vedenie obrábaného materiálu bez kmitania
• správny presah listov
• Rýchlosť posuvu je potrebné zvoliť niečo nižšie ako u prírodného dreva. Pri použití ručných strojov bez odsávania je vhodné použiť ochranu dýchania.
• Vŕtanie EGGER OSB je možné vykonávať všetkými elektrickými a ručnými strojmi vhodnými pre rastlé drevo.

Konštrukcia s OSB dosiek

Pokládka OSB dosiek

 

• Pri dĺžkach hrán viac ako 10 m treba v obkladu z dosiek inštalovať dilatačné škáry o veľkosti 10 - 15 mm.
• Pri pokladaní keramických obkladov je potrebné pamätať na trvalo elastické dilatačné škáry každých 3 - 4 m.
• Pri inštalácii vo viacerých vrstvách, tiež v spojení s inými materiálmi ako napr. sadrokartónová GKB doska, je potrebné pamätať na dostatočné presadenie stykov dosiek.

UPEVŇOVANIE


• Pri upevňovaní OSB dosák je veľmi dôležitý výber spojovaceho materiálu, vhodnými spojovacími prostriedkami na upevňovanie OSB dosák sú priame vruty do dreva (s prevŕtaním otvorov) a rýchlorezné skrutky do drevotrieskovej dosky, vždy s plným závitom. Pri skrutkovaní bez prevŕtania otvorov je potrebné skrutkovať medzi nohami kladača, aby sa ťarchou osoby doska pritlačila ku spodnej konštrukcii a zamedzilo sa tak prípadnému neskoršiemu vŕzganiu.
• Hlavy skrutiek je nutné zapustiť a zatmeliť.
• Ryhované klince, obyčajné klince a sponky nemajú dostatočnú únosnosť na vytiahnutie dôsledkom čoho môže dochádzať k vŕzganiu
• Dĺžka spojovacích prostriedkov by mala byť 2,5 × hrúbky dosky, najmenej však 50 mm. U sponiek by mala byť zvolená hrúbka drôtu najmenej 1,53 mm.
• Je vhodné uprednostňovať spojovacie prostriedky odolné voči korózii, napr. z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele.
• Krížová orientácia štiepok u dosiek EGGER OSB umožňuje pevné osadenie spojovacích prostriedkov tiež úplne pri  okraji dosky. Hustá štruktúra stredovej vrstvy zaisťuje vysokú pevnosť na vytiahnutie v oblasti hrán.
• Maximálna vzdialenosť spojovacích prostriedkov je 40- násobok priemeru spojovacieho prostriedku, minimálna vzdialenosť spojovacích prostriedkov je 5- násobok ich priemeru a minimálne vzdialenosť spojovacích prostriedkov od okrajov dosky je 4- násobok priemeru klincov.

Dom z OSB dosiek

LEPENIE SPOJOV NA PERO A DRÁŽKU


• Na lepenie dosiek na pero a drážku sú vhodné PVC lepidlá skupiny namáhania D3 a D4.
• Vytvrdzovanie musí prebiehať najmenej 24 h pod tlakom.
• Požadovaný tlak možno vytvoriť pomocou klinov alebo sťahovacích pásov. Fixačné kliny musia byť po lepení úplne odstránené, pretože ako zvukové mosty výrazne zhoršujú zvukovú izoláciu a zabraňujú dilatačným pohybom podlahy. Všetky okraje dosiek treba zlepiť, aby sa zabránilo prípadnému vŕzganiu

VLHKOSŤ DOSKY / OCHRANA PROTI VLHKOSTI


• Suché podlahy z OSB dosák by mali byť pokladané iba v uzavretých budovách po zabudovaní okien a dverí.
• Pri kladení v nepodpivničených priestoroch je nutné dbať na dostatočnú tepelnú izoláciu, aby sa zabránilo vytváraniu kondenzačnej vody na spodnej strane dosky a tým krúteniu podlahy.
• Pri kladení na masívne stropy treba zásadne použiť vrstvu s difúznym odporom. vhodné sú PE fólie, d> 0,2 mm, ktoré v stykoch presahujú najmenej 30 cm a sú vyvedené na stene až k hornému okraju podlahy.
• Vlhkosť dosiek má zodpovedať neskoršej prevádzkovú vlhkosti.
• U vankúšov sa musí dbať na použitie vysušeného dreva (u <15%) pretože sadanie spodnej konštrukcie môže viesť k výraznému vŕzganiu.
• Zabudovanie vlhkých stavebných materiálov popr. sádrovacie, maliarske a tapetárske práce by mali byť ukončené a z nich vyplývajúce vysoká vlhkosť vzduchu by mala byť odvedená dostatočným vetraním alebo inými vhodnými opatreniami.
• Po pokládke treba dosky zakryť (napr. PE fólie), ak nebude okamžite pokladaná podlahová krytina.

Návrh hrúbky OSB dosiek na stropnú konštrukciu dreveného stropu rodinného domu.

Hrúbku OSB dosiek musí navrhnúť statik v projektovej dokumentácii. V priložených tabuľkách je orientačný návrh hrúbky OSB dosiek v závislosti od osovej vzdialenosti a návrhového zaťaženia stropu.

 Návrh hrúbky OSB dosky

VÝHODY OSB DOSIEK


OSB dosky sú z prírodného materiálu, pričom sa z nich dá postaviť takmer všetko, či už v interiéri, alebo v exteriéri. Skratka OSB pochádza z anglického Oriented Strand Board
Na ich výrobu stačí jednoduchá technológia, nakoľko sa vlastne lisované triesky iba vrstvia. Väčšinou ide o triesky z borovicového dreva, vďaka čomu sú OSB dosky pevné a majú dobrú nosnosť.

Ďalšie výhody OSB dosiek:

● umožňujú rýchlu a bezpečnú inštaláciu
● môžu sa využiť ako pevný podklad pod strešné krytiny
● vďaka nízkej hmotnosti sa s nimi lepšie manipuluje

Späť do obchodu